สามารถเปลี่ยนวิธีรับเงินสำหรับการจองปัจจุบันหรือการจองที่เช็คเอาต์แล้วได้หรือไม่

ติดตาม