คำชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนด Reference Sell Rate (ราคาขายอ้างอิง) และการเปลี่ยนแปลงค่าคอมมิชชั่น: Agoda Homes

ติดตาม