เหตุใดบัญชีธนาคารจึงไม่ผ่านการอนุมัติและต้องแก้ไขอย่างไร

ติดตาม