กำหนดระยะเวลารับเงิน 30 วันคืออะไร เหตุใดจึงต้องกำหนดช่วงเวลานี้

ติดตาม