ถ้าถ้าได้รับคำขอจอง ห้องว่างสำหรับวันที่ได้รับคำขอจองจะถูกกันไว้จนกว่าที่พักจะตอบรับหรือปฏิเสธใช่หรือไม่

ติดตาม