การกำหนดส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้าสำหรับแต่ละช่องทางราคา (Rate Channel)

ติดตาม