Làm cách nào để cập nhật giấy phép cho thuê đối với danh sách chỗ ở của tôi?