Quyền thanh toán 30 ngày là gì, và tôi có thể tránh trường hợp này không?

Theo dõi