Avatar

Charuchaisittikul, Kessara (Agoda)

  • Tổng số các hoạt động 122
  • Hoạt động sau cùng
  • Thành viên kể từ ngày
  • Đang theo dõi 0 người dùng
  • Được theo dõi bởi 0 người dùng
  • Bình chọn 4
  • Đăng ký 101

Bài đăng

Hoạt động gần đây của Charuchaisittikul, Kessara (Agoda) Sắp xếp theo hoạt động gần đây Hoạt động gần đây Bình chọn
  • How did you attract your first booking?

    Thinking back to when you first joined Airbnb, before you got your first booking. What did you do to make your listing attractive, to entice your first guest to book your home?